Coping with open water swimming anxieties

**English version below**


Haai! of 'Hi'? :)


Laten we het hebben over een topic dat de meeste open water zwemmers herkennen: angst!


Open water zwemmers zijn voor veel verschillende redenen gestart met de sport. Het is écht wat anders dan baantjes zwemmen. Wat ik hoor, is dat wanneer zwemmers de omslag maken naar het zwemmen in open water, er een heel nieuwe wereld open gaat.


Maar in ieder avontuur schuilt natuurlijk een psychologisch aspect en dat is niet anders dan in het open water zwemmen. Ik wil dit aspect wat meer onder de loep nemen in deze blog.


Ondanks dat ik in veel verschillende condities heb gezwommen (zowel in Zuid- Afrika als in Nederland) van heel koud naar warm water en met of zonder stromingen of golven, zijn er nog steeds momenten waar het even moeilijk is.

In het begin merkte ik dat ik vocht tegen deze momenten en de angstige gevoelens niet wilde toelaten. Later merkte ik dat het beter werkt om het te accepteren als iets wat onderdeel is van het open water zwemmen. Stel nou, dat het nooit een beetje eng was? Was de beleving van avontuur dan wel hetzelfde geweest?


Door andere werkzaamheden die ook serieuze aandacht vragen, probeer ik om in het zwemmen een rust en ontspanning te ervaren. Daar gaat het voor mij persoonlijk meer om, dan presteren. Voor iemand die meer gericht is op competitie, is het begrijpelijk dat dat natuurlijk wat anders ligt.


Laten we het hebben over die angstige gevoelens tijdens open water zwemmen en hoe daarmee om te gaan. Ik vertel je er een paar van mij.


  • Opeens kleurt de bodem donker tijdens het zwemmen: op de meeste plaatsen weet ik waar de rotsen liggen en toch krijg ik nog steeds dat onbehaaglijke gevoel. Ik probeer wel gewoon door te zwemmen en focus meer op mijn ademhaling. Uitademen! En dat doe ik op zo’n moment door geluiden te maken tijdens het uitblazen. Uitademen helpt om de ademhaling weer onder controle te krijgen.

  • Iets raakt me aan: als het echt groot is (zoals het zeewier in Zuid- Afrika wat ongeveer halve bomen zijn) en ik zie het niet aankomen, dan moet ik echt even stoppen. Ik draai dan op mijn rug en drijf een beetje. Wanneer je op je rug draait, zal je merken dat je weer relaxed wordt. Daarna draai ik me weer om en raak het ding aan wat mij zojuist ook heeft aangeraakt ;).

  • Je bent niet het enige levende wezen in de oceaan: nou, dat heeft wel even tijd gekost om daar acceptatie in te vinden. De meeste zwemervaring heb ik opgedaan in Zuid- Afrika. Maar, ik ben wel opgegroeid in Nederland en daar is het tamelijk zeldzaam om een zeehond tegen te komen. En de meeste kwallen die in Nederland ronddobberen, zijn uiterst vriendelijk. Het gevoel dat er andere wezens rondzwemmen, zit bij iedere zwemtocht wel even in mijn hoofd. Het houdt me gelukkig niet weg van het open water zwemmen. Daar is het te mooi voor en ik probeer altijd de de meest veilige omstandigheden uit te kiezen.

  • Tijdens het zwemmen voel ik dat ik te ver weg ben van de kust en ik zie surfers of de kustlijn niet meer: dan ga ik terug naar waar ik me wel comfortabel voel en waarbij ik weet dat andere mensen om me heen zijn (bijvoorbeeld surfers). Naar dat intuïtieve gevoel luister ik wel, mede omdat ik het toch veiliger, fijner en leuker vind om wat dichterbij de kust te zwemmen.


Wat ik je wil aanraden voordat je je het water ingaat, is dat je je mentaal voorbereid.

Bijvoorbeeld, wanneer je weet dat het water echt koud is, verwacht dan niet iets anders. Loop erin, lach erom, voel hoe je lichaam reageert en raak rustig gewend aan die nieuwe temperatuur. Maar raak niet in paniek en zorg dat er niet onnodige adrenaline door je lijf stroomt. Wanneer je in staat bent om rustig en gecontroleerd het water in te gaan, merk je ook tijdens het zwemmen meer kalm en rust ervaart.


Mijn adviezen in een notendop: zwem waar je je comfortabel voelt en zwem met andere mensen en samen, vergeet niet om uit te ademen en probeer je lichaam en geest op een prettige manier te controleren.

Als je dan toch in problemen raakt, draai op je rug, kijk naar de lucht, focus op een rustige ademhaling en geniet van het drijven!


Heb jij ook tips? Ik hoor ze graag!


De volgende blog gaat over de combinatie van open water zwemmen en de Wim Hof Methode, part 2! Had je part 1 nog niet gelezen? Klik dan hier.


Geniet van het weekend!


Simone 

Well.. let’s talk about a topic that’s familiar to most open water swimmers: fear!


We all have different feelings and thoughts while swimming in open water and we tell different stories why we started open water swimming.

What I personally see is that when people make the move to open water swimming, it changes their whole perception about swimming.


As it is in every adventure, there’s always a psychological part or challenge. I want to raise more awareness about this topic.


Although I swam in many different conditions (within the Netherlands and South Africa), from very cold to warm water and with or without currents and waves.. I still have to cope with the ‘unknown’ and my own fears. In the beginning, I was fighting these fears and eventually I let them be more part of the adventure. What if it was never a bit scary? Would open water swimming then be the same for me?

Because of many other things (work etc) that needs specific serious attention, I try to create a peaceful and happy feeling in every swim. For me it’s about enjoying and less about pushing. For a more competitive swimmer, I fully understand that it’s different to what I feel about it.


So let’s talk about fears and how to find a way to cope with them. I’ll share mines with you.


  • During swimming the bottom turns dark suddenly: although I know where the flippin rocks are laying, I still get a fright. So what I do when it turns dark underneath me, I start making sounds while swimming because exhaling helps to get your breathing in control.

  • Something is touching me: if it’s really big (like the seaweed in South Africa are sometimes half trees) and it surprises me, my body stops swimming. I turn around and float on my back. When you turn on your back, you’ll feel that your breathing gets back to normal. When I’m relaxed again, I force mysef to touch the thing that touched me;).

  • There’re other creatures in the ocean: well yeah, it took a while for me to accept the other living creatures in the ocean. I grew up in the Netherlands with only seals and pretty friendly jelly fishes around. It will always be something in the back of my mind, but it’s not holding me back anymore. I try to create the best possible and safe environment around me to enjoy swimming.

  • I feel that I’m too far in the ocean and it’s not possible to see surfers or the coast anymore while swimming: I go back to the point where I do feel comfortable and where I know that people are around me (where surfers are near for example). I listen to that intuitive feeling because I find it more safe, fun and enjoyable to see people around me while swimming.


I recommend just before you get into swimming to prime yourself mentally. For example, if you know you get into cold water, don’t expect something else. Walk in, laugh about it, feel what the new temperature does to your body and slowly guide yourself through the water. But don’t panic and don’t rush adrenaline unnecessarily through your body. When you’re able to guide yourself on your own pace through cold water, you’ll see that you’re more in control while swimming.


My advices to you in a nutshell: swim where you feel at least a bit comfortable, swim with other people and swim together, don’t forget to exhale! and try to stay in control of your mind and body. And if you’re in any difficulties, turn around and look into the sky, breath normal and enjoy floating!


Do you have any tips? Please share them!


The next blog will be about open water swimming and the Wim Hof Method part 2! You missed part 1, no worries, click here.


Enjoy your weekend!


Simone

10 views0 comments